Lämpömittarin lukemailmoitus

PP slash KK slash VVVV